Nieuwe namen Moulin Blues 2024!

21 februari 2024

De lente gloort en we naderen tevens het volledig aangekondigde affiche voor Moulin Blues 2024… Dat betekent maar één ding: Moulin Blues komt er weer spoedig aan!

De voorverkoop & voor­berei­din­gen gaan voor­spoedig en we mogen weer vier nieuwe namen bijschri­jven op het affiche voor onze 37e edi­tie: