Ver­vang­ing The War and Treaty + Drie nieuwe namen Moulin Blues 2024

7 maart 2024

Nog maar een kleine twee maan­den tot Moulin Blues 2024! Het begint al te kriebe­len! Echter, geen enkele voor­berei­d­ing loopt hele­maal soe­pel.

Voor deze edi­tie moeten we helaas melden, dat we het bericht hebben gekre­gen dat The War and Treaty niet zal afreizen naar Ned­er­land voor een optre­den tij­dens Moulin Blues 2024. Heel verve­lend, maar toch hebben we snel weten te schake­len en denken we een passende ver­vanger te hebben gevon­den in The Chris O’Leary Band.

Daar­naast pre­sen­teren we je drie nieuwe namen voor Moulin Blues 2024!