Nieuwe namen en infor­matie voorverkoop Moulin Blues 2024!

12 januari 2024

Beste bluesvriend(in),

En zo zit­ten we ineens” in een nieuw jaar…

Een jaar waar­van wij hopen dat je veel geluk en vooral gezond­heid mag ervaren. Daar­naast hopen wij op een muzikaal top­jaar! Wij zijn er van over­tu­igd dat Moulin Blues daar dit jaar aan bij gaat dra­gen.

Wij zijn druk bezig met, en kijken al reikhalzend uit naar, de 37e edi­tie van Moulin Blues op 3 en 4 mei.

Voorverkoop Moulin Blues 2024

De voorverkoop gaat vol­gende week woens­dag 17 jan­u­ari, om 12.00 uur, van start op www​.moulin​blues​.nl.

Voor meer infor­matie kijk je op onze tick­et­pag­i­na.

The Cold Stares

Vijf nieuwe namen voor Moulin Blues 2024

Het affiche wordt steeds een beet­je com­pleter. We voe­gen vijf nieuwe namen toe aan de line-up van Moulin Blues 2024.

De officiële Moulin Blues 2024 Spotify playlist!