De eerste namen en voorverkoop!

21 december 2023

Beste bluesvriend(in),

Het jaar loopt weer ten einde en de feestda­gen komen er aan. Tijd om elka­ar op te zoeken en het gezel­lig te mak­en… Maar ook een tijd waarin wij hard bezig zijn om Moulin Blues 2024 vorm te geven, daarom sturen we je deze mail met het laat­ste nieuws uit Ospel…

Wij kijken namelijk nu al uit naar 3 en 4 mei 2024!

De eerste namen…

We zijn ver­heugd om je de eerste negen namen voor Moulin Blues 2024 te pre­sen­teren! Houd de web­site en onze socials goed in de gat­en, want er komt nog veel meer moois aan!

Robert Finley Nov 2023 Press Shot

De eerste namen voor Moulin Blues 2024

Voorverkoop

De online voorverkoop voor Moulin Blues 2024 gaat op woens­dag 17 jan­u­ari om 12.00 uur van start. Meer infor­matie over de tick­etverkoop en tick­et­pri­jzen vind je op deze pag­i­na.

Nieuw: Next Gen­er­a­tion kort­ing

Dit jaar intro­duc­eren wij een kort­ing voor jon­geren. Zij die geboren zijn na 5 mei 1999, kri­j­gen een 50% kort­ing op het toe­gang­stick­et. Deze tick­ets zijn enkel verkri­jg­baar aan de dagkas­sa op ver­toon van een geldig legit­i­matiebe­wi­js.

Daar­naast hebben kinderen tot en met 15 jaar, gratis toe­gang tot Moulin Blues- op ver­toon van een geldig legit­i­matiebe­wi­js (er dient wel een begelei­der bij te zijn). Wij willen hier­mee ook de jon­gere gen­er­aties stim­uleren om in aan­rak­ing te komen met Moulin Blues en live blues­muziek.

Moulin Blues Camp­ing

Natu­urlijk kun je ook de komende edi­tie terecht op onze fes­ti­val­camp­ing! Moulin Blues is namelijk niet alleen het gezel­lig­ste fes­ti­val van Ned­er­land, maar heeft ook de gezel­lig­ste fes­ti­val­camp­ing! Direct naast het fes­ti­val­ter­rein, met goede voorzienin­gen en plaats voor iedereen! Voor meer infor­matie kijk op deze pag­i­na.

Meer infor­matie en nieuwe namen voor Moulin Blues 2024 vol­gen in het komende jaar!